hsp

20.08.2019 kl. 22:35

 

"hsp är en sårbarhet och en gåva".

läkarpodden #97 "hsp högkänslighet"