stressrelaterad ohälsa

15.08.2019 kl. 20:43

 

"Stressrelaterad ohälsa är ingen genetisk defekt, utan en fråga om belastning, säger Kerstin Evelius som har varit regeringens samordnare inom området psykisk hälsa:

”Ökningen är en effekt av samhällsutlösta problem. Det är egentligen ganska små saker som ska till för att vi ska få bukt med det.”

 

"Företrädare för arkitekturprogrammet på Chalmers skriver i ett mejl till Uppdrag granskning att de vill be Linnea och hennes studiekamrater om ursäkt – och att de har ett arbete att göra:

”Att lärare uppmuntrar till en kultur med förväntningar och krav så att personlig hälsa tar skada är både ohållbart och oacceptabelt. Alla Chalmers lärare ska vara ett stöd för studenter, och bidra till en sund och modern kultur. ” "