autonomi

21.07.2019 kl. 18:57

 

"autonomi er selvbestemmelse. eller opplevelsen av å ha eierskap til og å kunne bestemme egne valg og handlinger uten å bli kontrollert og styrt av andre. vi trenger å kunne føle at vi har påvirkningskraft og valgmuligheter. det motsatte er å føle seg styrt til å gjøre noe ut fra ønsker eller krav som kommer utenfra oss selv. autonomi er ikke det samme som uavhengighet eller individualisme. det er å handle ut fra egne valg. og derfor kan man både være autonom og i nært fellesskap med andre." 

"energityvene", torkil berge, lars dehli & ellen fjestad