analytisk

18.07.2019 kl. 21:29

 

det er morsomt med terapeuter som sier en ikke skal analysere for mye. - livet skal leves, ikke analyseres. jo, jo...