kritikk av biologismen

14.07.2019 kl. 14:35

 

"Kanskje vil biologismen fremstå som modernitetens siste forsøk på å etablere en enhetlig totalbeskrivelse av verden - en slags liksom-vitenskapelig algebra med udiskutable ideologiske islett. Men et slikt regnestykke gir bare rett svar i den grad det forskende blikk overser seg selv. For menneskers handlinger reflekterer ikke nødvendigvis bare vårt begjær. Vi betrakter i tillegg vårt indre, vurderer det, frydes, gremmes eller skjemmes over det, og kommer gradvis til forståelse og mestring. For mennesket er åndens opprør mot bios. Og i denne ytterst hverdagslige konflikten mellom vårt biologiske «er» og vårt etiske «bør» kommer det genuint menneskelige til syne: det sammensatte, motsetningsfylte og paradoksale som gjør våre håp om frihet, godhet og sannhet berettigede.

Og dermed splintres mulighetene til å få verden til å henge sammen i en enkelt likning."