å bry seg

14.07.2019 kl. 13:58

 

"det er ved å bry seg om noe at verden får mening for oss. å bry seg om noe er også å konstituere seg selv som person."

 

"emsomhetens filosofi", lars fr h svendsen