sosial perfeksjonisme

14.07.2019 kl. 13:50

 

"hverken vennskapet eller kjærligheten er tjent med en sosial perfeksjonisme hvor det knapt er rom for avvik fra en idealforestilling før relasjonen oppleves som bristfeldig."

 

"ensomhetens filosofi", lars fr h svendsen