en kjærlighetsskeptiker

14.07.2019 kl. 13:11

 

"en kjærlighetsskeptiker avviser ikke nødvendigvis at kjærlighet er mulig, men kjærligheten er for skeptikeren alltid beheftet med tvil. en kjærlighetsskeptiker er en som ikke klarer å overbevise seg selv om at han eller hun blir elsket på en ekte måte.

"en slik skepsis er ingen av oss forsikret mot å oppleve, enten som en som tviler eller som en som blir betvilt. skepsisen behøver slett ikke være en mistanke om at man på en eller annen måte blir bedratt, eller at den andre er uærlig, men kan like gjerne være en manglende tro på at virkelig kjærlighet overhodet er mulig til tross for at den andre har udelt gode intensjoner. skepsisen kan vekkes av en brå erkjennelse av at man faktisk ikke er ett, men to i forholdet.

"når forventningen er å være alt for den andre, og kunne gå sømløst opp i en enhet, blir kjærligheten umulig." 

 

"ensomhetens filosofi", lars fr h svendsen