nye løsninger

11.07.2019 kl. 21:29

 

"De økonomiske vekstkravene, kravene til effektivitet, til forbruk, til arbeidslivet som den eneste sanne arena for selvrealisering – alt dette bare er, det er ikke noe vi tenker over i det daglige. Det får noen konsekvenser.

" – Jeg tenker at deler av feminismen har inngått en litt for tett allianse med kapitalismen. Da kan det skje at noen mister av syne alt det som foregår i den ulønnede delen av livet, og med det også et kritisk blikk på arbeidslivet og hvem som har makten til å bestemme hvor mye og hvordan vi skal jobbe, sier Stalsberg."