kunsten og livet

21.05.2019 kl. 14:42

 

"kunsten og livet. en bruksanvisning. kjetil røed

hvem har kunsten betydning for, og hvorfor? kunst er et unikt redskap for å bearbeide spørsmålet om hvem vi er og dermed også hva et godt liv kan være. i denne boka gransker kjetil røed elleve ulike dyder – oppmerksomhet, dømmekraft, tilbaketrekning, nysgjerrighet, erkjennelse, håp, samarbeid, tvisyn, håndverk, kjærlighet og solidaritet – gjennom kunstverk, med ambisjonen om å øve på verdier, med kunsten som plattform. resultatet er utkast til «dydsarbeid», et forsøk på å vise hvordan det å jobbe med verdier og spørsmålet om hvordan vi skal leve i tenkning rundt kunst også kan være et arbeid med å forstå oss selv – og finne en klarere sammenheng, retning og helhet, i våre egne liv."