med rett til å drepe

14.05.2019 kl. 13:57

 

noen mennesker blir tvunget til å bruke medisiner som ødelegger helsen deres, og i noen tilfeller tar livet av dem. pårørende sitter hjelpeløst og ser på. om jeg husker faktaene rett fra denne dokumentaren (sjekk selv), dør 58 personer hvert år en tilsynelatende uforklarlig død i psykiatrien. med forskning har en kommet fram til at 9 av 10 av disse har brukt flere enn en type psykofarmaka. dette advarer sundhetsstyrelsen mot. og dette holder en på med i 2019!