tverrkunstnerlig

02.05.2019 kl. 01:33

 

"hvilke momenter i den kreative prosessen er felles for alle kunstnere? hvilke felles begreper og forestillinger finnes innenfor kunstfagene? hvilke problemstillinger møter kunstnere i sitt arbeid med komposisjon og dramaturgi? bakgrunnen for boken er den klostermentaliteten en fremdeles kan finne ved de kunstfaglige utdanningsinstitusjonene, delvis på grunn av en lite samordnet kunstutdanningspolitikk. resultatet kan være at disse institusjonene, og dermed også de kunstnerne de utdanner, mister hverandre av syne og går glipp av det enorme potensialet for innsikt som ligger i kunstartenes faglige fellesdomene."