tønes

30.04.2019 kl. 16:02

 

"det var ingen som tok kontakt. hverken mennesker eller andre dyr."

        frank tønnesen, "vi kan ikke ta med oss alt dette hjem"