totalitær familiepolitikk

30.04.2019 kl. 15:06

 

– de vil at alle barn skal gå i barnehagen når de fyller ett år og at kontantstøtten skal fjernes, at foreldrepermisjonen skal deles helt likt mellom mor og far, at det skal innføres heldagsskole, at fritidsaktiviteter skal flyttes fra frivilligheten over i skolen og at skolen skal lage maten, og ikke foreldrene, sa han og la til at alle forslagene kommer med gode intensjoner.

– men, det er ikke hvert enkelt grep som gjør det så dramatisk. det er retningen og totaliteten. resultatet blir at staten overtar og fellesskapene og frivilligheten forvitrer. resultatet blir styring av familiene og ikke styrking, sa han.