biopsykososialt samspill

13.03.2019 kl. 21:11

 

"og nettopp dette biopsykososiale samspillet – den gjensidige påvirkningen av somatiske, psykologiske og sosiale forhold – er teoretisk sett blitt et av de mest opplagte prinsippene i moderne sykdomsforståelse. samtidig sees stadig eksempler fra praksis på at klinikere – både medisinere og psykologer – opprettholder et dualiisk perspektiv på sykdom og behandling. helsevesenets organisering forsterker dette, og det samme gjør vår iboende hang til å kategorisere og forenkle. dilemmaet er tydelig i møter med pasienter og pårørende. jeg har eksempelvis sittet i familiesamtaler hvor foreldrene kan starte med å si at det er selvsagt at psykologiske forhold påvirker kroppen, og like etter ha vanskelig for å se at egne samlivsproblemer kan ha betydning for datterens smerter."

 

här skriver jag om upplevelser och saker som engagerar mig. ett och annat statement kan också dyka upp - innan man vet ordet!

jag hoppas att få några konstruktiva kommentarer.

vänligen kopiera inte mina bilder utan tillstånd.