kan du uttryck om katten?

04.03.2015 kl. 18:30

 

här vill jag samla uttryck om katter. skriv gärna uttryck du känner till som handlar om katten på något vis. det kan vara på olika språk. men översätt, är du snäll, om det inte är på ett skandinaviskt språk eller engelska.

- kattigt

- köpa katten i säcken

- lyfta/ sätta katten på bordet

- som katt och mus

- gå som katten kring het gröt

- när katten är borta dansar råttorna på bordet

- släppa katten ur säcken

- es geht ab wie Schmidt's katze  (it’s going up like Smith's cat)

- look what the cat brought in!

- 8 out of 10 cats (titel på humorprogram)

- katten!

- GRÅ-KATTA. (i vissa trakter, vard.) fem. till -KATT 1; äv. i svordomsartade uttr. l. ss. skällsord. Hvad attan siu tunnor tusende gråkattor, säijer han nu? GYLLENBORG Vill. 14 (1721). Hva' gormar du om .. din gamla gråkatta? MELANDER Läger 20 (1887).

- KATSENJAMMER kat⁴sen~jam¹er l. ³⁰~²⁰, r.; best. -n. (vanl. skrivet katzen-. katsen- 1903–1929)
[av t. katzenjammer (i studentspr.), "kopparslagare ", bakrus; av katze (se KATT) o. jammer (se JÄMMER). Ordet har i sv. anslutit sig till KATT-MUSIK o. därigm fått ändrad bet.]
(vard. l. skämts.) om dålig musik, "kattmusik"; äv. i mera oeg. anv., om störande oljud o. d.; stundom (i ett slags eg. bet.) om kattors parningsläten. B. beskref huru .. handelsbokhållarne komma midt i natten och spela katzenjammer på orgeln. VASENIUS Top. 3: 22 (cit. fr. 1845). Tonerna från de särskilda musikkårerna bilda en värklig katzenjammer. GHT 1897, nr 16, s. 1. ÖSTERGREN (1929). SvD(A) 1931, nr 96, s. 6 (i fråga om ett knirkande golv).

– KATT-MUSIK
[jfr d. kattemusik, t. katzenmusik]
oljud som mer l. mindre påminner om det som kattorna i sht under parningstiden åstadkomma; särsk. (i sht förr) om oljud (bestående av skrål o. tjut, visslingar, hamrande på metallbläck o. d.) utanför ngn misshaglig persons bostad; jfr KATSENJAMMER. CRUSENSTOLPE Mor. 1: 124 (1840). Detta hindrade - - icke "packet" att .. samlas utanför presidentens logis och helsa honom välkommen med en veritabel kattmusik. ANDERSSON Verldsoms. 1: 163 (1853). EDGREN Lifv. 1: 164 (1883). Hålla kattmusik för ngn. AUERBACH (1909). 3NF 4: 905 (1925).

– KATT-SERENAD. (i sht förr) jfr -MUSIK. Z TOPELIUS (1871) i Topelius Hundraårsm. 110. (Gymnasisterna beslöto) att hålla en ordentlig kattserenad för Legler (dvs. en lärare), som ett uttryck af hela läroverkets opinion. RAMSAY Barnaår 1: 142 (1904). HELLBERG FrödingM 122 (1925).

– KATT-ÖGA n. ( katt- 1639 osv. katte- 1679 (i bet. 2) ) 1) öga på en katt. SCHEODERUS Comenius 335 (1639).

5)
[jfr d. katteøje, t. katzenauge i motsv. anv.]
(ngt vard.) (numera i vägtrafikstadgan av 20/6 1930 föreskriven) reflexanordning på cykel som fästes på cykelns bakre stänkskärm o. består av ett litet, cirkelrundt, rödt glas, bakom vilket en blank metaliplåt är placerad, o. som vid belysning återkastar rödt sken, (bakljus)reflektor; äv. om liknande (i nämnda trafikstadga i vissa fall föreskriven) reflexanord ning för hästfordon SvD(A) 1926, nr 303, s. 14 (i fråga om hästfordon). SDS 1927, nr 19, s. 9 (i fråga om cykel). NDA(A) 1933, nr 234, s. 5.

 

Kommentarer (2)
”The cat is out of the bag”. Gammalt sjömansuttryck. Hade en ur besättningen begått någon grövre förseelse ombord gav kapten honom en omgång med en piska som kallades ”katten” (cat).

Angående ”lyfta katten på bordet” så är det en finlandism, den standardsvenska varianten är ”nämna något vid dess rätta namn”.

Sedan finns det ”gå som katten kring het gröt”.

”När katten är borta dansar råttorna på bordet”.

Om du vill hitta fler talesätt än du hinner processera kan jag rekommendera googlingen ” katter ordspråk”.
Affe af Skrifwklaada07.03.15 kl. 20:02
Wow. Det jag är intresserad av är varför en använder dessa uttryck - m.a.o. varför en använder katten i de här sammanhangen, och vad det säger om vad en förknippar med katten. T.ex.: Varför ska en förknippa en piska med en katt, eller - varför skulle en använda katten som en piska? För att se det bokstavligt. De två sista uttrycken du nämnar är ju förståeliga ut i från kattens vardagsliv. Och varför förknippas katten med att nämna något vid dess retta namn? Det är så uttrycket "släppa katten ur säcken" används. Har du några tankar kring det hela?
08.03.15 11:53
Tja, katter har ju klor och river de till ordentligt uppstår det ärr, ungefär som när skinnet får smaka på piskan.

Just denna finlandism är ett översättningslån och kommer från finskans ”nostaa kissa pöydälle”, ungefär som ”ha sin egen ko i diket (hänellä on oma lehmä ojassa)” som i rikssvenska heter ”tala för sin sjuka mor/mormor”.
Affe af Skrifwklaada14.03.15 kl. 10:46